First Class Fellow

SÄLJUTBILDNING & UTVECKLING

Copyright © 2014 . All Rights Reserved

First Class Fellow...

... är ett kosultföretag som är specialicerat på försäljning; Utbilda, utveckla och rekrytera. Företaget är en utomordentlig partner och kollega som hjälper till med att utveckla företags säljavdelningar, dvs en First Class Fellow. Filosofin som First Class Fellow arbetar efter är mycket enkel, övning ger färdighet. För att bli en duktig säljare eller säljledare måste du ha viljan att ständigt utvecklas och hålla dig uppdaterad. Utbildningen eller rekrytering via First Class Fellow ger nya verktyg att nyttja i arbetsvardagen för att säljaren ska få en ökad träffsäkerhet i sina säljmöten och för att säljledaren ska kunna få ut mer av sin grupp. Med andra ord First Class Fellow hjälper er att göra fler och bättre affärer. First Class Fellows utbildare/föreläsare har mångårig erfarenhet av att driva försäljning i roller som Säljare, Key Account Manager, Annonschef, Säljchef och egen företagare, därmed har vi möjligheten att applicera teorierna utifrån egenupplevd verklighet. First Class Fellow drivs av att skapa goda resultat och långsiktiga relationer.