First Class Fellow

SÄLJUTBILDNING & UTVECKLING

SÄLJUTVECKLING

 

 

 

Ingen organisation är den andra lik, däremot finns det områden som förenar organisationer, försäljning är ett sådant. Har du en säljavdelning som inte går för hundra procent eller en som går för hundra procent men är dåligt förberedd, leder det till samma otillfredställande resultat.

 

På First Class Fellow har vi modeller för och kunskap om hur vi kan hjälpa er. Arbetar ni mot rätt kunder, lägger ni tiden på rätt saker. Om behov finns utbildar vi er i säljprocessen, Spin-modellen samt genomför DISC-analyser, mer om detta kan du läsa här intill.

SÄLJPROCESSEN

Att hantera säljprocessens samtliga steg är viktigt. Lyckas du inte boka ett besök kommer du aldrig att få möjlighet att göra en affär. Är du duktig på att boka besök men brister i behovs-analysen är även detta förödande. First Class Fellow hjälper er att lyckas driva processen framåt. Vill du veta mer?

SPIN-MODELLEN

När säljaren gör en behovs-analys är det av största vikt att finna kundens problem-/utvecklingsområden. Att ställa rätt frågor är avgörande, här underlättar SPIN-modellen. Denna modell ligger till grund för all framgångsrik försäljning, såväl komplex som enkel försäljning. Vill du veta mer?

DISC-ANALYS

För att bli framgångsrik inom försäljning är det viktigt att ha en förståelse för vem man själv är och vilka egenskaper den jag möter har för att nå ett önskat resultat. DISC-analysen ger förståelsen och First Class Fellow verktygen för hur du ska kommunicera effektivt. Vill du veta mer?

 

Copyright © 2014 . All Rights Reserved